about

Các tiện ích khi tham gia khóa học tại GreenNet

+ Giảng viên CCIE Lab trực tiếp giảng dạy

+ Giáo trình chuẩn, thiết bị thực hành đa chủng loại

+ Thời gian thực hành chiếm 60% thời lượng học

+ Học viên được tham gia các dự án thực tế cùng các chuyên gia GreenNet.

khoahoc
Chương trình CCNA trang bị cho học viên những kiến thức căn bản và chi tiết về hệ thống mạng LAN, WAN. Giới thiệu các dòng sản phẩm thông dụng trên thị trường của Cisco. Cung cấp các kỹ năng và những kiến thức cần thiết để người học có thể thiết lập,
khoahoc
Cisco là một trong những nhà tiên phong và phát triển mạnh mẽ nhất về hệ thống đào tạo các chứng chỉ chuyên biệt dựa trên những giao thức và chuẩn chung cũng như những tính năng và phương thức độc quyền.
khoahoc
Chương trình bằng cấp chứng nhận của Juniper Networks (viết tắt JNCP – Juniper Networks Certification Program) bao gồm nhiều cấp học dựa trên nền tảng cơ bản của hệ điều hành JunOS.