Đào tạo

Dịch vụ Đào Tạo

Trung tâm đào tạo GreenNET cung cấp dịch vụ đào tạo dựa theo nhu cầu của khách hàng, với các đối tượng

 đa dạng như sinh viên, kỹ thuật viên, kỹ sư, nhà quản lý hệ thống mạng của các tổ chức, 

doanh nghiệp, khối bộ ban ngành nhà nước…GreenNET đều có những khóa học phù hợp cho từng đối tượng, đảm bảo kiến thức chuyên sâu, khả năng triển khai và vận hành hệ thống mạng trên nền thiết bị Juniper. Cụ thể, GreenNET tập trung cung cấp các khóa đào tạo đại trà, đào tạo theo dự án, đào tạo nâng cao và cập nhập công nghệ của Juniper Networks.

Bên cạnh đào tạo đại trà về Juniper Networks, GreenNET đã và đang triển khai hệ thống đào tạo dự án, bao gồm:

  • Đào tạo kết hợp dự án (trước, trong và sau triển khai dự án).
  • Đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp.
  • Đào tạo nâng cao, cập nhật công nghệ định kỳ của hãng Juniper Networks.

Với hình thức đào tạo đa dạng :

  • Hơn thế nữa, GreenNET còn cung cấp địa điểm đào tạo linh động :Đào tạo trên nền tảng mô phỏng hệ thống thực của khách hàng.
  • Đào tạo theo định hướng phát triển hệ thống mạng tương lai của doanh nghiệp.
  • Đào tạo nâng cao khả năng quản trị, vận hành các sản phẩm mạng cụ thể của doanh nghiệp.
  • Đào tạo trực tiếp tại địa điểm của khách hàng.
  • Đào tạo từ xa.
  • Đào tạo tập trung tại GreenNET.

Với đội ngũ giảng viên cao cấp nhiều kinh nghiệm thực tế, GreenNET cam kết dịch vụ đào tạo uyển chuyển và linh động nhằm mang lại kết quả đào tạo hiệu quả nhất đến quý khách hàng.

GreenNET Training Center – Knowledge Empowered ®