Lắp đặt triển khai

Lắp đặt triển khai

Bên cạnh chức năng đào tạo và tư vấn, GreenNET còn cung cấp dich vụ cấu hình thiết bị cho khách hàng theo từng gói thời gian cụ thể, đảm bảo tính khoa học cao, tránh rủi ro và vận hành thông suốt hệ thống.

Ngoài ra, GreenNET còn cung cấp dịch vụ triển khai toàn bộ hệ thống cho khách hàng. Với những giải pháp khoa học và tiên tiến nhằm đem lại hiệu quả kinh tế và tiết kiệm thời gian cho khách hàng.

Green Network Solutions Co.,ltd – Knowledge Empowered ®