Dự án tiêu biểu

Dự án tiêu biểu

GreenNET đã thực hiện thành công các dự án đào tạo Juniper Networks và Cisco System với các đối tác quan trọng ở hầu hết các lĩnh vực như ngân hàng, các trường đại học, khối cơ quan nhà nước, các công ty chuyên về CNTT & Viễn Thông trong khắp cả nước.

Các khách hàng tiêu biểu có thể kể đến như sau: 

KHÁCH HÀNG

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Ngân hàng Phương Đông

§  Introduction to the Junos Operating System (IJOS)

§  Junos Security (JSEC)

 

Ngân hàng phát triển Mekong

§ Networking Fundamentals

§ Introduction to the Junos Operating System (IJOS)

§ Junos Routing Essentials (JRE)

§ Basic Junos Switching

 

Pudential Việt Nam

§  Introduction to the Junos Operating System (IJOS)

§  Junos Security (JSEC)

 

Công ty CP Viễn Thông – Tin học – Điện tử (KASATI)

§  Networking Fundamentals

§  Introduction to the Junos Operating System (IJOS)

§  Junos Routing Essentials (JRE)

§  Basic Junos Switching