Học phí

HỌC PHÍ CÁC KHÓA HỌC JUNIPER & CISCO

GreenNET xin trân trọng thông báo học phí các khóa đào tạo Juniper và Cisco tại GreenNET.

STT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CHI TIẾT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO JUNIPER NETWORKS

1

JNCIA-JUNOS

Juniper Networks Certified Internet Associate – Junos

2

JNCIS-ENT

Juniper Networks Certified Internet Specialist – Enterprise

3

JNCIS-SEC

Juniper Networks Certified Internet Specialist – Security

4

JNCIS-SP

Juniper Networks Certified Internet Specialist – Service Provider

5

JNCIP-ENT

Juniper Networks Certified Internet Professional – Enterprise

6

JNCIP-SEC

Juniper Networks Certified Internet Professional – Security

7

JNCIP-SP

Juniper Networks Certified Internet Professional – Service Provider

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CISCO SYSTEMS

1

CCNA

Cisco Certified Network Associate

2

CCNP

Cisco Certified Network Professional

3

CCIE

Cisco Certified Internetwork Expert

Bảng giá chi tiết :

STT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

THỜI LƯỢNG
(GIỜ)

HỌC PHÍ / 1 HỌC VIÊN
(VNĐ)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO JUNIPER NETWORKS

1

JNCIA-JUNOS

120

7.000.000

2

JNCIS-ENT

135

10.000.000

3

JNCIS-SEC

120

10.000.000

4

JNCIS-SP

150

12.000.000

5

JNCIP-ENT

135

12.000.000

6

JNCIP-SEC

120

12.000.000

7

JNCIP-SP

150

15.000.000

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CISCO SYSTEMS

1

CCNA

150

7.000.000

2

CCNP (ROUTE/SWITCH/TSHOOT)

120/120/120

10.000.000/10.000.000/10.000.000

3

CCIE Written

150

15.000.000

4

CCIE Lab with Instructor

480

60.000.000

Bảng giá trên chưa bao gồm các chương trình khuyến mãi của GreenNET, có thể thay đổi và không báo trước. Xin vui lòng xem lịch khai giảng hoặc liên hệ trực tiếp GreenNET để biết thêm thông tin.

 

GreenNET Training Center – Trung tâm đào tạo Juniper & Cisco duy nhất tại TP.HCM