CCNAX (ICND1 + ICND2)

Khóa Học CCNAX (ICND1 + ICND2)

MỤC TIÊU KHÓA HỌC:

Chương trình CCNA trang bị cho học viên những kiến thức căn bản và chi tiết về hệ thống mạng LAN, WAN. Giới thiệu các dòng sản phẩm thông dụng trên thị trường của Cisco. Cung cấp các kỹ năng và những kiến thức cần thiết để người học có thể thiết lập, vận hành và xử lý sự cố cho những môi trường mạng văn phòng nhỏ và vừa. Khóa học giúp học viên có thể cấu hình các thiết bị SWITCH, ROUTER Học viên được thực hành cấu hình trên thiết bị thật của Cisco, được mô phỏng xây dựng, quản lý và khắc phục sự cố hệ thống mạng theo mô hình thực tế mạng doanh nghiệp vừa và nhỏ. Khóa học còn trang bị đầy đủ kiến thức để học viên có thể đạt được chứng chỉ quốc tế CCNA của Cisco và tạo nền tảng vững chắc cho những định hướng phát triển mạng chuyên nghiệp sau này. 

ĐỐI TƯỢNG HỌC:

Đối tượng của khóa học này là những sinh viên ngành Viễn Thông, CNTT muốn đi chuyên sâu vào lĩnh vực Mạng; cũng như những người đang tìm kiếm cơ hội việc làm trong lĩnh vực này; những nhân viên đang quản trị hệ thống mạng doanh nghiệp vừa và nhỏ muốn hoàn thiện kiến thức của mình. Bên cạnh đó chương trình cũng hướng vào các đối tượng là các nhà quản lý, các người bán sản phẩm, họ là những người muốn trang bi thêm những kiến thức về mạng

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC:

Tổng số giờ học:  150 giờ

CHƯƠNG TRÌNH HỌC:

 

HỌC PHẦN

NỘI DUNG CHI TIẾT

Operation of IP Data Networks

 

 • Recognize the purpose and functions of various network devices such as Routers, Switches, Bridges and Hubs.
 • Select the components required to meet a given network specification.
 • Identify common applications and their impact on the network
 • Describe the purpose and basic operation of the protocols in the OSI and TCP/IP models.
 • Predict the data flow between two hosts across a network.
 • Identify the appropriate media, cables, ports, and connectors to connect Cisco network devices to other network devices and hosts in a LAN

LAN Switching Technologies

 

 • Determine the technology and media access control method for Ethernet networks
 • Identify basic switching concepts and the operation of Cisco switches. 
 • Configure and verify initial switch configuration including remote access management. 
 • Verify network status and switch operation using basic utilities such as ping, telnet and ssh.
 • Describe how VLANs create logically separate networks and the need for routing between them. 
 • Configure and verify VLANs
 • Configure and verify trunking on Cisco switches

IP addressing (IPv4 / IPv6)

 

 • Describe the operation and necessity of using private and public IP addresses for IPv4 addressing
 • Identify the appropriate IPv6 addressing scheme to satisfy addressing requirements in a LAN/WAN environment.
 • Identify the appropriate IPv4 addressing scheme using VLSM and summarization to satisfy addressing requirements in a LAN/WAN environment.
 • Describe the technological requirements for running IPv6 in conjunction with IPv4 such as dual stack
 • Describe IPv6 addresses 

IP Routing Technologies

 

 • Describe basic routing concepts  
 • Configure and verify utilizing the CLI to set basic Router configuration  
 • Configure and verify operation status of an ethernet interface
 • Verify router configuration and network connectivity  
 • Configure and verify routing configuration for a static or default route given specific routing requirements
 • Differentiate methods of routing and routing protocols 
 • Configure and verify OSPF (single area)  
 • Configure and verify interVLAN routing (Router on a stick) 
 • Configure SVI interfaces

IP Services

 

 • Configure and verify DHCP (IOS Router) 
 • Describe the types, features, and applications of ACLs
 • Configure and verify ACLs in a network environment
 • Identify the basic operation of NAT
 • Configure and verify NAT for given network requirements
 • Configure and verify NTP as a client 

Network Device Security

 

 • Configure and verify network device security features such as: Device password security, enable secret vs enable, transport, disable telnet, SSH, VTYs, physical security, service password.
 • Describe external authentication methods
 • Configure and verify Switch Port Security features such as: Sticky MAC, MAC address limitation, static / dynamic, violation modes, err disable, shutdown, protect restrict, shutdown unused ports, err disable recovery, assign unused ports to an unused VLAN, setting native VLAN to other than VLAN 1.
 • Configure and verify ACLs to filter network traffic
 • Configure and verify an ACLs to limit telnet and SSH access to the router

Troubleshooting

 

 • Troubleshoot and correct common problems associated with IP addressing and host configurations.
 • Troubleshoot and Resolve VLAN problems
 • Troubleshoot and Resolve trunking problems on Cisco switches
 • Troubleshoot and Resolve ACL issues
 • Troubleshoot and Resolve Layer 1 problems

LAN Switching Technologies

 

 • Identify enhanced switching technologies
 • Configure and verify RSTP, PVSTP
 • Etherchannels

IP Routing Technologies

 

 • Describe the boot process of Cisco IOS routers
 • Configure and verify operation status of a Serial interface
 • Manage Cisco IOS Files
 • Differentiate methods of routing and routing protocols
 • Configure and verify OSPF (single area), OSPF v2, OSPF v3.
 • Configure and verify EIGRP (single AS) 

IP Services

 

 • Recognize High availability (FHRP)
 • VRRP, HSRP, GLBP
 • Configure and verify Syslog
 • Describe SNMP v2 & v3 

Troubleshooting

 

 • Identify and correct common network problems
 • Utilize netflow data
 • Troubleshoot and Resolve Spanning Tree operation issues
 • Troubleshoot and Resolve routing issues
 • Troubleshoot and Resolve OSPF problems
 • Troubleshoot and Resolve EIGRP problems
 • Troubleshoot and Resolve interVLAN routing problems  
 • Troubleshoot and Resolve WAN implementation issues 
 • Monitor NetFlow statistics
 • Troubleshoot etherchannel problems 

WAN Technologies

 

 • Identify different WAN Technologies 
 • Configure and verify a basic WAN serial connection
 • Configure and verify a PPP connection between Cisco routers
 • Configure and verify Frame Relay on Cisco routers
 • Implement and troubleshoot  PPPoE