CCNP SWITCH (642-813)

Khóa Học CCNP SWITCH (642-813)

MỤC TIÊU KHÓA HỌC:

Chương trình SWITCH trang bị cho học viên các kiến thức và kỹ năng cho việc hoạch định, cấu hình, kiểm tra và triển khai các giải pháp chuyển mạch phức tạp cho mạng doanh nghiệp sử dụng mô hình kiến trúc mạng doanh nghiệp của Cisco. Khóa học cũng đề cập đến các vấn đề về bảo mật cho VLAN, các vấn đề về mạng không dây (Wireless LAN) cũng như các vấn đề về voice và video trong mạng doanh nghiệp.


ĐỐI TƯỢNG HỌC:

Đối tượng của khóa học này là những học viên đã có chứng chỉ CCNA hoặc có kiến thức tương đương, những kỹ sư đang quản trị mạng cho các doanh nghiệp đang có dự định nâng cao kỹ năng để có thể làm việc độc lập trên những hệ thống mạng với các giải pháp phức tạp khác nhau. Khóa học là một phần của chương trình giảng dạy CCNP chính thức và đồng thời đề cập đến các kỹ năng, kiến thức cho kỳ thi chứng chỉ quốc tế CCNP.


THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC

Tổng số giờ học : 120 giờ


CHƯƠNG TRÌNH HỌC


HỌC PHẦN

NỘI DUNG CHI TIẾT

Implement VLAN based solution, given a network design and a set of requirements

 

Determine network resources needed for implementing a VLAN based solution on a network

Create a VLAN based implementation plan

Create a VLAN based verification plan

Configure switch-to-switch connectivity for the VLAN based solution

Configure loop prevention for the VLAN based solution

Configure Access Ports for the VLAN based solution

Verify the VLAN based solution was implemented properly using show and debug commands

Document the verification after implementing a VLAN solution

Implement a Security Extension of a Layer 2 solution, given a network design and a set of requirements

 

Determine network resources needed for implementing a Security solution

Create a implementation plan for the Security solution

Create a verification plan for the Security solution

Configure port security features

Configure general switch security features

Configure private VLANs

Configure VACL and PACL

Verify the Security based solution was implemented properly using show and debug commands

Document the verification results after implementing a Security solution

Implement Switch based Layer 3 services, given a network design and a set of requirements

 

Determine network resources needed for implementing a Switch based Layer 3 solution

Create an implementation plan for the Switch based Layer 3 solution

Create a verification plan for the Switch based Layer 3 solution

Configure routing interfaces

Configure Layer 3 Security

Verify the Switch based Layer 3 solution was implemented properly using show and debug commands

Document the verification results after implementing a Switch based Layer 3 solution

Prepare infrastructure to support advanced services

 

Implement a Wireless Extension of a Layer 2 solution

Implement a VoIP support solution

Implement video support solution

Implement High Availability, given a network design and a set of requirements

 

Determine network resources needed for implementing High Availability on a network

Create a High Availability implementation plan

Create a High Availability verification plan

Implement first hop redundancy protocols

Implement switch supervisor redundancy

Verify High Availability solution was implemented properly using show and debug commands

Document results of High Availability implementation and verification