IOS-TO-JUNOS

Khóa Học IOS-TO-JUNOS

MỤC TIÊU KHÓA HỌC:

Chương trình IOS-TO-JUNOS là chương trình chuyển đổi dành cho những học viên đã có kiến thức quản trị trên nền tảng hệ điều hành Cisco IOS, có mong muốn được mở rộng quản trị chuyên sâu trên nền tảng hệ điều hành JUNOS của hãng Juniper. Học viên được trang bị đầy đủ kiến thức về kiến trúc phần cứng của Juniper cũng như cấu trúc và cách ứng xử của hệ điều hành JUNOS.

Kết thúc khóa học, học viên có khả năng cấu hình thành thạo, có khả năng xây dựng, quản trị và khắc phục sự cố hệ thống mạng theo mô hình thực tế mạng doanh nghiệp. Ngoài ra, học viên còn có đủ khả năng thi lấy chứng chỉ quốc tế JNCIA-JUNOS của Juniper; qua đó tạo nền tảng vững chắc cho những định hướng phát triển mạng chuyên nghiệp sau này.

 

ĐỐI TƯỢNG HỌC:

Đối tượng học là những học viên đã có kiến thức CCNA trở lên, có nhu cầu quản trị hệ điều hành JUNOS và vận hành trên thiết bị của hãng Juniper; những sinh viên ngành Viễn thông, CNTT muốn đi chuyên sâu về lĩnh vực Mạng; cũng như những người đang tìm kiếm cơ hội việc làm trong lĩnh vực này; những nhân viên đang quản trị hệ thống mạng doanh nghiệp vừa và nhỏ muốn hoàn thiện kiến thức của mình.

 

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC:

Tổng số giờ học:  80 giờ

 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC:


HỌC PHẦN

NỘI DUNG CHÍNH

NỘI DUNG CHI TIẾT

INTRODUCE TO JUNOS

Basic Networking Review

Network Models

Network Addressing

LAN & WAN Technologies

JUNOS Operating System Fundamentals

 

The JUNOS OS

Traffic Processing

Platforms Running the JUNOS

User Interface Options

 

User Interface Options

The JUNOS CLI: CLI Basics, Operational Mode and Configuration Mode

Initial Configuration

Factory-Default Configuration

Initial Configuration

Interface Configuration

Secondary System Configuration

User Configuration and Authentication

System Logging and Tracing

Network Time Protocol

Archiving Configurations

SNMP

Operational Monitoring and Maintenance

Monitoring Platform and Interface Operation

Network Utilities

Maintaining the JUNOS

Password Recovery

JUNOS ROUTING ESSENTIALS

Routing Fundamentals

 

Routing Concepts:  Routing, Routing Table and Routing Instances

Static Routing and Dynamic Routing

Routing Policy and Firewall Filters

Routing Policy Overview and Case Study

Firewall Filters Overview and Case Study

Unicast Reverse-Path-Forwarding Checks

Class of Service

Traffic Classification

Traffic Queuing

Traffic Scheduling

Case Study: CoS

BASIC JUNOS SWITCHING

Layer 2 Switching

Ethernet Bridging Basics

Terminology and Design Considerations

Overview of Enterprise Switching Platforms

Implementing and Monitoring Layer 2 Switching Operations

Virtual Networks

Configuring and Monitoring VLANs

Native VLAN

Routed VLAN Interfaces

Spanning Tree

Spanning Tree Protocol

Configuring and Monitoring STP

Port Security

MAC Limiting

Implementing Port Security