JNCIP-SP

Khóa Học JNCIP-SP

MỤC TIÊU KHÓA HỌC:

Chương trình JNCIP-SP là chương trình chuyên sâu về định tuyến, chuyển mạch, chất lượng dịch vụ và  tối ưu của hệ thống mạng nhà cung cấp dịch vụ. Tham gia khóa học, học viên được trang bị đầy đủ kiến thức để thiết kế, xây dựng, tối ưu, cũng như khắc phục những sự cố phức tạp trong hệ thống mạng nhà cung cấp dịch vụ. Bên cạnh những kiến thức để học viên vượt qua kỳ thi JNCIP-SP, khóa học còn là bước chuẩn bị cuối cùng về mảng lý thuyết cho những học viên muốn tham gia kỳ thi JNCIE-SP của Juniper Network.

 

ĐỐI TƯỢNG HỌC: 

Đối tượng của khóa học này là những học viên đã có chứng chỉ JNCIS-SP hoặc có kiến thức tương đương; Những kỹ sư cao cấp của các nhà cung cấp dịch vụ, các kỹ sư đang làm việc trong các đối tác của Juniper, muốn nâng cao kiến thức theo hướng chuyên sâu lên mức chuyên gia; cũng như có mong muốn thi lấy chứng chỉ JNCIP-ENT, JNCIE-ENT của Juniper Networks.

 

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC: 

Tổng số giờ học:   150 giờ

 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC:

 

HỌC PHẦN

NỘI DUNG CHÍNH

NỘI DUNG CHI TIẾT

ADVANCED SERVICE PROVIDER ROUTING

Advanced OSPF

OSPFv2 Review

Link-State Advertisements

Protocol Operations

OSPF Authentication

Review of OSPF Areas

Stub Area Operation

Stub Area Configuration

NSSA Operation

NSSA Configuration

Route Summarization

Virtual Links

OSPF Multiarea Adjacency

External Reachability

Advanced IS-IS

Overview of IS-IS

IS-IS PDUs

Neighbors and Adjacencies

Configuring and Monitoring IS-IS

IS-IS Operations

IS-IS Configuration Options

IS-IS Routing Policy

Level 1 and Level 2 Operations

Multilevel Configuration

Advanced BGP

Review of BGP

BGP Operations

BGP Path Selection and Options

Configuration Options

BGP Policy

Next Hop

Origin and MED

AS Path

Local Preference

Communities

Route Reflection Operation

Configuration and Routing Knowledge

BGP Confederations

Route Flap and Damping Overview

Route Damping Parameters

Configuring and Monitoring Route Damping

CLASS OF SERVICE

CoS Overview

CoS History and Evolution

CoS and DiffServe

CoS Fields in Packet Headers

CoS Processing

Packet Classification

Classification Overview

Forwarding Classes and Packet Loss Priority

Fixed Classification

Multifield Classification

Behavior Aggregate Classification

Policing

Policing Overview

Single-Rate Two-Color Policer

Tricolor Marking Policers

Application—Directly on an Interface

Application—Within a Firewall Filter

Scheduling

Scheduling Overview

Transmission Rate

Queue Priority

Delay Buffers

Drop Profiles and Drop Profile Maps

Scheduling Configuration

Herarchical Scheduling

Hierarchical Scheduling Overview

Scheduler Modes

Hierarchical Scheduling Levels

Throughput Example

Remaining Traffic

Queue Properties in a Hierarchical Scheduling Context

Putting It All Together

Rewrite Rules

Packet Header Rewrite Overview

Rewrite Rules and Tables

Rewrite Combinations

Cos Base Forwarding

CBF Overview

CBF Configuration

VOIP

VOIP Case Study Overview

VOIP Case Study: Ingress Node

VOIP Case Study: Transit and Egress Nodes

CoS Processing on T,M,MX Series Devices

M Series and T Series Architecture

M Series and T Series CoS Packet Handling

IQ2 PIC CoS Packet Handling

MX Series (DPC and MPC/MIC) Architecture and CoS Packet Handling

MULTICAST

Introduction to Multicast

Overview of Multicast

Multicast Addresses

Reverse Path Forwarding

Internet Group Management Protocol

Multicast Routing Protocols

Overview of Multicast Routing Protocols

PIM-DM

Lab 2: PIM Dense Mode

PIM-SM

MSDP

MSDP

Anycast-RP

Source-Specific Multicast

Overview of SSM Operation

SSM Addresses

IGMPv3 and SSM

PIM-SM and SSM

SSM Case Study

Multicast and Policy

Multicast and Policy Overview

Controlling PIM Join and Register Messages

Controlling BSR Messages

Controlling MSDP SA Messages

Implementing Multicast Scoping

IPv6 Multicast

IPv6 Multicast Addresses

IPv6 MLD

IPv6 ASM Options

IPv6 SSM Addresses

JUNOS MPLS AND VPNs

The same on JNCIS-SP course