JNCIS-ENT

Khóa Học JNCIS-ENT

MỤC TIÊU KHÓA HỌC:

Chương trình JNCIS-ENT trang bị cho học viên kiến thức sâu rộng và chi tiết về hệ thống mạng LAN, WAN của doanh nghiệp. Đủ kiến thức để thiết kế, xây dựng và tối ưu hệ thống mạng Campus, trung tâm dữ liệu Data Center với những công nghệ tiên tiến như Load Balancing, High Available, IS-IS, BGP, Spanning Tree, Tunneling… Đồng thời hỗ trợ học viên có mong muốn thi lấy chứng chỉ quốc tế JNCIS-ENT của Juniper Networks, tạo nền tảng kiến thức vững chắc để thi lên những chứng chỉ cao cấp hơn như JNCIP-ENT và JNCIE-ENT.

 

 

ĐỐI TƯỢNG HỌC:

Đối tượng của khóa học này là những học viên đã có chứng chỉ JNCIA-JUNOS hoặc có kiến thức tương đương, những kỹ sư đang quản trị mạng cho các doanh nghiệp muốn nâng cao kiến thức theo hướng chuyên sâu lên mức chuyên gia; cũng như có mong muốn thi lấy chứng chỉ JNCIP, JNCIE của Juniper Networks.

 

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC:

Tổng số giờ học:   135 giờ

 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC:

 

HỌC PHẦN

NỘI DUNG CHÍNH

NỘI DUNG CHI TIẾT

JUNOS INTERMEDIATE ROUTING

Protocol-Independent Routing 

Static Routes, Aggregated Routes and Generated Routes

Martian Addresses

Routing Instances 

Load Balancing and Filter-Based Forwarding

Configuring and Monitoring Load Balancing

Configuring and Monitoring Filter-Based Forwarding

Open Shortest Path First

Adjacency Formation and the Designated Router Election

OSPF Scalability

Configuring, Monitoring and Troubleshooting OSPF

Border Gateway Protocol

BGP Attributes

IBGP Versus EBGP

Configuring and Monitoring BGP

IP Tunneling

GRE and IP-IP Tunnels

Implementing GRE and IP-IP Tunnels

High Availability

Graceful RE Switchover

Nonstop Active Routing

BFD

VRRP

IPv6

IPv6 Routing Protocol Configuration Examples

Tunneling IPv6 over IPv4

IS-IS

IS-IS PDUs

Adjacency Formation and DIS Election

Configuring, Monitoring and Troubleshooting IS-IS

JUNOS ENTERPRISE SWITCHING

Layer 2 Switching

Ethernet Bridging Basics

Terminology and Design Considerations

Overview of Enterprise Switching Platforms

Enabling and Monitoring Layer 2 Switching Operations

Virtual Networks

Configuring and Monitoring VLANs

Voice VLAN

Native VLAN

Routed VLAN Interfaces

Spanning Tree

Configuring and Monitoring STP and RSTP

Protection Features: BPDU Protection, Loop Protection and Root Protection

Port Security

MAC Limiting

DHCP Snooping

Dynamic ARP Inspection (DAI)

IP Source Guard

Device Security and Firewall Filters

Storm Control

Firewall Filters

High Availability 

Overview of High Availability Networks

Configuring LAGs and RTG

Configuring and Monitoring a Virtual Chassis