Khóa học chuyên đề Cisco

Khóa học chuyên đề Cisco 

 

KHÓA HỌC IMPLEMENTING CISCO QUALITY OF SERVICE (QOS)

MỤC TIÊU KHÓA HỌC:

Chương trình Implementing Cisco Quality of Service (QoS) là chương trình tiêu chuẩn của Cisco, chương trình là tập hợp của bộ kiến thức căn bản và chuyên sâu về chất lượng dịch vụ mạng. Kết thúc khóa học, học viên được trang bị đầy đủ kiến thức để thiết kế, xây dựng và khắc phục sự cố liên quan đến chất lượng mạng trên hệ thống thiết bị mạng của Cisco. Ngoài ra, khóa học còn là một phần nội dung quan trọng trong bộ chương trình CCIP của Cisco.

 

ĐỐI TƯỢNG HỌC:

Đối tượng của khóa học này là những học viên đã có chứng chỉ CCNA hoặc có kiến thức tương đương, những kỹ sư đang quản trị mạng cho các doanh nghiệp muốn nâng cao kiến thức theo hướng chuyên sâu lên mức chuyên gia cũng như có mong muốn thi lấy chứng chỉ quốc tế CCIP của Cisco.

 

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC:

Tổng số giờ học: 60 giờ

 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC:

 

Module 1: Introduction to IP QoS

Module 2: The Building Blocks of IP QoS

Module 3: Introduction to Modular QoS CLI and Auto-QoS

Module 4: Classification and MarkingModule

Module 5: Congestion Management

Module 6: Congestion Avoidance

Module 7: Traffic Policing and Shaping

Module 8: Link Efficiency Mechanisms

Module 9: QoS Best Practices

 

KHÓA HỌC IMPLEMENTING MULTICAST IMPLEMENTING ON CISCO IOS (MULTICAST)

 

MỤC TIÊU KHÓA HỌC:

Chương trình Implementing Multicast Implementing on Cisco IOS (Multicast) là chương trình đặc biệt của GreenNET, chương trình là tập hợp của bộ kiến thức căn bản và chuyên sâu về công nghệ multicast của Cisco. Kết thúc khóa học, học viên được trang bị đầy đủ kiến thức để thiết kế, xây dựng và khắc phục sự cố liên quan đến multicast trên hệ thống thiết bị mạng của Cisco.

 

ĐỐI TƯỢNG HỌC:

Đối tượng của khóa học này là những học viên đã có chứng chỉ CCNA hoặc có kiến thức tương đương, những kỹ sư đang quản trị mạng cho các doanh nghiệp muốn nâng cao kiến thức theo hướng chuyên sâu lên mức chuyên gia.

 

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC:

Tổng số giờ học: 40 giờ

 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC:

 

Module 1: Introduction to Multicast

Module 2: Multicast Routing Protocols

Module 3: MSDP

Module 4: Source-Specific Multicast

Module 5: Multicast and Policy

Module 6: IPv6 Multicast

 

KHÓA HỌC IMPLEMENTING CISCO MPLS (MPLS)

 

MỤC TIÊU KHÓA HỌC:

Chương trình Implementing Cisco MPLS (MPLS) là chương trình tiêu chuẩn của Cisco, chương trình là tập hợp của bộ kiến thức căn bản và chuyên sâu về công nghệ MPLS. Kết thúc khóa học, học viên được trang bị đầy đủ kiến thức để thiết kế, xây dựng và khắc phục sự cố liên quan đến MPLS trên hệ thống thiết bị mạng của Cisco. Ngoài ra, khóa học còn là một phần nội dung quan trọng trong bộ chương trình CCIP của Cisco.

 

ĐỐI TƯỢNG HỌC:

Đối tượng của khóa học này là những học viên đã có chứng chỉ CCNA hoặc có kiến thức tương đương, những kỹ sư đang quản trị mạng các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) muốn nâng cao kiến thức theo hướng chuyên sâu lên mức chuyên gia cũng như có mong muốn thi lấy chứng chỉ quốc tế CCIP của Cisco.

 

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC:

Tổng số giờ học: 60 giờ

 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC:

 

Module 1: MPLS Concepts

Module 2: Label Assignment and Distribution

Module 3: Frame-mode and Cell-mode MPLS Implementing on Cisco IOS Platforms

Module 4: MPLS Virtual Private Networks (VPN) Technology

Module 5: MPLS VPN Implementation

Module 6: Complex MPLS VPNs

Module 7: Internet Access from an MPLS VPN

 

KHÓA HỌC CONFIGURING BGP ON CISCO ROUTERS (BGP)

 

MỤC TIÊU KHÓA HỌC:

Chương trình Configuring BGP on Cisco Routers (BGP) là chương trình tiêu chuẩn của Cisco, chương trình là tập hợp của bộ kiến thức căn bản và chuyên sâu về giao thức định tuyến BGP. Kết thúc khóa học, học viên được trang bị đầy đủ kiến thức để thiết kế, xây dựng và khắc phục sự cố liên quan đến BGP trên hệ thống thiết bị mạng của Cisco. Ngoài ra, khóa học còn là một phần nội dung quan trọng trong bộ chương trình CCIP của Cisco.

 

ĐỐI TƯỢNG HỌC:

Đối tượng của khóa học này là những học viên đã có chứng chỉ CCNA hoặc có kiến thức tương đương, những kỹ sư đang quản trị mạng các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) muốn nâng cao kiến thức theo hướng chuyên sâu lên mức chuyên gia cũng như có mong muốn thi lấy chứng chỉ quốc tế CCIP của Cisco.

 

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC:

Tổng số giờ học: 40 giờ

 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC:

 

Module 1: BGP Overview

Module 2: BGP Transit Autonomous Systems

Module 3: Route Selection Using Policy Controls

Module 4: Route Selection Using Attributes

Module 5: Customer to Provider Connectivity with BGP

Module 6: Scaling Service Provider Networks

Module 7: Optimizing BGP Scalability