Khóa học chuyên đề Juniper

Khóa học chuyên đề Juniper

 

KHÓA HỌC JUNOS CLASS OF SERVICE (JCOS)

MỤC TIÊU KHÓA HỌC:

Chương trình Implementing Junos Class of Service (JCOS) là chương trình tiêu chuẩn của Juniper, chương trình là tập hợp của bộ kiến thức căn bản và chuyên sâu về chất lượng dịch vụ mạng. Kết thúc khóa học, học viên được trang bị đầy đủ kiến thức để thiết kế, xây dựng và khắc phục sự cố liên quan đến chất lượng mạng trên hệ thống thiết bị mạng của juniper. Ngoài ra, khóa học là một phần nội dung quan trọng trong bộ chương trình JNCIP-SP của Juniper.

 

ĐỐI TƯỢNG HỌC:

Đối tượng của khóa học này là những học viên đã có chứng chỉ JNCIA-Junos hoặc có kiến thức tương đương, những kỹ sư đang quản trị mạng cho các doanh nghiệp muốn nâng cao kiến thức theo hướng chuyên sâu lên mức chuyên gia cũng như có mong muốn thi lấy chứng chỉ quốc tế JNCIP-SP của Juniper. 

 

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC:

Tổng số giờ học: 40 giờ

 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC:

 

Module 1: CoS Overview

Module 2: Packet Classification

Module 3: Policing

Module 4: Scheduling

Module 5: Hierarchical Scheduling

Module 6: Rewrite Rules

Module 7: CoS-Based Forwarding

 

 

KHÓA HỌC JUNOS MULTICAST ROUTING (JMR)

 

MỤC TIÊU KHÓA HỌC:

Chương trình Implementing Junos Multicast Routing (JMR) là chương trình tiêu chuẩn của Juniper, chương trình là tập hợp của bộ kiến thức căn bản và chuyên sâu về công nghệ multicast. Kết thúc khóa học, học viên được trang bị đầy đủ kiến thức để thiết kế, xây dựng và khắc phục sự cố liên quan đến multicast trên hệ thống thiết bị mạng của juniper. Ngoài ra, khóa học là một phần nội dung quan trọng trong bộ chương trình JNCIP-SP của Juniper.

 

ĐỐI TƯỢNG HỌC:

Đối tượng của khóa học này là những học viên đã có chứng chỉ JNCIA-Junos hoặc có kiến thức tương đương, những kỹ sư đang quản trị mạng cho các doanh nghiệp muốn nâng cao kiến thức theo hướng chuyên sâu lên mức chuyên gia cũng như có mong muốn thi lấy chứng chỉ quốc tế JNCIP-SP của Juniper.

 

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC:

Tổng số giờ học: 40 giờ

 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC:

 

Module 1: Introduction to Multicast

Module 2: Multicast Routing Protocols

Module 3: MSDP

Module 4: Source-Specific Multicast

Module 5: Multicast and Policy

Module 6: IPv6 Multicast

 

KHÓA HỌC JUNOS MPLS AND VPNs (JMV)

 

MỤC TIÊU KHÓA HỌC:

Chương trình Implementing Junos MPLS and VPNs (JMV) là chương trình tiêu chuẩn của Juniper, chương trình là tập hợp của bộ kiến thức căn bản và chuyên sâu về công nghệ MPLS. Kết thúc khóa học, học viên được trang bị đầy đủ kiến thức để thiết kế, xây dựng và khắc phục sự cố liên quan đến MPLS trên hệ thống thiết bị mạng của Juniper. Ngoài ra, khóa học là một phần nội dung quan trọng trong bộ chương trình JNCIP-SP của Juniper.

 

ĐỐI TƯỢNG HỌC:

Đối tượng của khóa học này là những học viên đã có chứng chỉ JNCIA-Junos hoặc có kiến thức tương đương, những kỹ sư đang quản trị mạng trong các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) muốn nâng cao kiến thức theo hướng chuyên sâu lên mức chuyên gia cũng như có mong muốn thi lấy chứng chỉ quốc tế JNCIP-SP của Juniper.

 

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC:

Tổng số giờ học: 60 giờ

 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC:

 

Module 1: MPLS Fundamentals

Module 2: Label Distribution Protocols

Module 3: Constrained Shortest Path First

Module 4: Traffic Protection and Optimization

Module 5: Miscellaneous MPLS Features

Module 6: VPN Review

Module 7: Layer 3 VPNs

Module 8: Basic Layer 3VPN Configuration

Module 9: Troubleshooting Layer 3 VPNs

Module 10: Layer 3 VPN Scaling and Internet Access

Module 11: Layer 3 VPNs—Advanced Topics

Module 12: Multicast VPNs

Module 13: BGP Layer 2 VPNs

Module 14: Layer 2 VPN Scaling and CoS

Module 15: LDP Layer 2 Circuits

Module 16: Virtual Private LAN Services

Module 17: VPLS Configuration

Module 18: Interprovider VPNs

 

KHÓA HỌC CONFIGURING BGP ON JUNIPER ROUTERS (BGP)

 

MỤC TIÊU KHÓA HỌC:

Chương trình Configuring BGP on Juniper Routers (BGP) là chương trình đặc biệt của GreenNET, chương trình là tập hợp của bộ kiến thức căn bản và chuyên sâu về giao thức định tuyến BGP. Kết thúc khóa học, học viên được trang bị đầy đủ kiến thức để thiết kế, xây dựng và khắc phục sự cố liên quan đến BGP trên hệ thống thiết bị mạng của Juniper.

 

ĐỐI TƯỢNG HỌC:

Đối tượng của khóa học này là những học viên đã có chứng chỉ JNCIA-Junos hoặc có kiến thức tương đương, những kỹ sư đang quản trị mạng trong các nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP) muốn nâng cao kiến thức theo hướng chuyên sâu lên mức chuyên gia cũng như có mong muốn thi lấy chứng chỉ quốc tế JNCIP-SP của Juniper.

 

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC:

Tổng số giờ học: 40 giờ

 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC:

 

Module 1: BGP Overview

Module 2: BGP Transit Autonomous Systems

Module 3: Route Selection Using Policy Controls

Module 4: Route Selection Using Attributes

Module 5: Customer to Provider Connectivity with BGP

Module 6: Scaling Service Provider Networks

Module 7: Optimizing BGP Scalability