Hệ thống chứng chỉ Juniper

Chương trình bằng cấp chứng nhận của Juniper Networks (viết tắt JNCP – Juniper Networks Certification Program) bao gồm nhiều cấp học dựa trên nền tảng cơ bản của hệ điều hành JunOS với các đặc trưng riêng; giúp cho người học thấy được tính ưu việt trong công nghệ của Juniper cũng như thấy được tính cạnh tranh cao so với các hãng khác trong hầu hết các lĩnh vực, qua đó đáp ứng được tất cả các yêu cầu trong công việc cũng như nâng cao kinh nghiệm của người học.

 

Các chứng chỉ dựa trên nền tảng hệ điều hành JunOS được phân thành 3 nhánh riêng biệt :

  • Dành cho nhà cung cấp (Sevice Provider Routing and Switching)
  • Dành cho doanh nghiệp (Enterprise Routing and Switching)
  • Dành cho các vấn đề về bảo mật (JunOS Security)

 

LEVEL

JUNOS TRACKS

SERVICE PROVIDER
 ROUTING & SWITCHING

ENTERPRISE
ROUTING & SWITCHING

JUNOS SECURITY

JNCIE

JNCIE-SP
(JN0-960)

JNCIE-ENT
(JN0-943)

JNCIE-SEC
(JN0-932)

JNCIP

JNCIP-SP
(JN0-660)

JNCIP-ENT
(JN0-643)

JNCIP-SEC
(JN0-632)

JNCIS

JNCIS-SP
(JN0-360)

JNCIS-ENT
(JN0-343)

JNCIS-SEC
(JN0-332)

JNCIA

JNCIA-Junos
(JN0-101)

JNCIA-Junos
(JN0-101)

JNCIA-Junos
(JN0-101)

 

 

Bên cạnh đó, hệ thông chứng chỉ của Juniper Networks còn hướng đến đào tạo các sản phẩm của hãng chạy hệ điều hành ngoài Junos (Non-Junos) như ScreenOS, Junose,… Do đó, người học khi có nhu cầu quản trị các sản phẩm này có thể lựa chọn các khóa học Non-Junos Tracks tương ứng với sản phẩm đó theo thông tin bên dưới : 
 
 

 

LEVEL

NON-JUNOS TRACKS

E-SERIES

FIREWALL/ VPN

SSL

IDP

UNIFIED ACCESS CONTROL

WX SERIES

JNCIP

JNCIP-E

         

JNCIS

JNCIS-E

JNCIS-FWV

JNCIS-SSL

     

JNCIA

JNCIA-E

JNCIA-FWV

JNCIA-SSL

JNCIA-IDP

JNCIA-AC

JNCIA-WX

 

 

 Phân biệt các cấp độ học :

  • Juniper Networks Certified Internet Associate (JNCIA): Đây là cấp học thấp nhất trong hệ thống chứng chỉ của Juniper. Người học sẽ được làm quen và nắm bắt những kiến thức cơ bản về mạng Internet, các kỹ năng trong cách cấu hình và xử lý ứng với các nền tảng thiết bị khác nhau. Đối với một số khóa học, việc thi qua kỳ thi JNCIA là điều kiện tiên quyết để tham gia các kỳ thi JNCIS sau này. Bên cạnh đó, người học cũng cần tham khảo kỹ các cấp học cũng như điều kiện cần có trước khi thi lấy chứng chỉ của hãng Juniper Networks. 
  • Juniper Networks Certified Internet Specialist (JNCIS): Ở cấp học này, người học sẽ được trang bị kiến thức sâu hơn về các sản phẩm của Juniper Networks, cũng như am hiểu về các công nghệ Internet và các nguyên lý thiết kết được xem như là kiến thức chung nhất ở cấp độ JNCIS. Đạt được chứng chỉ này như là điều kiện tiên quyết để thi lên chứng chỉ cao hơn JNCIP của hãng Juniper Networks. 
  • Juniper Networks Certified Internet Professional (JNCIP): Ở cấp học này, người học sẽ có khả năng cấu hình và xử lý hầu hết các mô hình mạng. Bên cạnh đó, kỳ thi JNCIP Written như là một đánh giá chung nhất về về kỹ năng của người học với một lượng kiến thức sâu rộng trong hầu hết các vấn đề. Việc đạt được chứng chỉ này như là một điều kiện tiên quyết để người học dự thi lên chứng chỉ cao nhất JNCIE của hãng Juniper Networks. 
  • Juniper Networks Certified Internet Expert (JNCIE): Đây là cấp độ cao nhất trong hệ thống chứng chỉ của Juniper và được tổ chức dưới dạng kỳ thi Lab. Việc đạt được chứng chỉ này như là một cơ hội lớn lao chứng tỏ tiềm năng, giá trị đích thực của bản thân; phục vụ cho công việc và giúp bạn phân biệt trong phần còn lại của thế giới mạng rộng lớn.