JNCIA-JUNOS

Khóa Học JNCIA-JUNOS

MỤC TIÊU KHÓA HỌC:

Chương trình JNCIA-JUNOS trang bị cho học viên những kiến thức căn bản và chi tiết về hệ thống mạng LAN, WAN. Học viên được thực hành cấu hình trên thiết bị thật của Juniper với nền tảng là hệ hiều hành JUNOS, được mô phỏng xây dựng, quản lý và khắc phục sự cố hệ thống mạng theo mô hình thực tế mạng doanh nghiệp vừa và nhỏ. Khóa học còn trang bị đầy đủ kiến thức để học viên có thể đạt được chứng chỉ quốc tế JNCIA-JUNOS của Juniper và tạo nền tảng vững chắc cho những định hướng phát triển mạng chuyên nghiệp sau này.

 

ĐỐI TƯỢNG HỌC:

Đối tượng của khóa học này là những sinh viên ngành Viễn Thông, CNTT muốn đi chuyên sâu vào lĩnh vực Mạng; cũng như những người đang tìm kiếm cơ hội việc làm trong lĩnh vực này; những nhân viên đang quản trị hệ thống mạng doanh nghiệp vừa và nhỏ muốn hoàn thiện kiến thức của mình.

 

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC:

Tổng số giờ học:  120 giờ

 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC: 

 

HỌC PHẦN

NỘI DUNG CHÍNH

NỘI DUNG CHI TIẾT

NETWORK FOUDAMENTALS

What is a Network?

Network models

How data flows from one computer to another

Network addressing 

Transport Layer Protocols 

User Datagram Protocol (UDP) and Transmission Control Protocol (TCP) 

Ethernet LANs 

How Ethernet networks operate

Early Ethernet network devices, including hubs and bridges

Today’s Ethernet network devices, including switches and Virtual LANs (VLANs) 

WAN Technologies

Point-to-Point Protocol (PPP)

Frame Relay

Asynchronous Transfer Mode(ATM)

Multiprotocol Label Switching (MPLS)

Routing Basics

Layer 2 and 3 addressing

Interconnecting different broadcast domains using routers

Address resolution

How data is sent from one broadcast domain or network to another

IP Addressing

Internet Protocol (IP)

IP addressing and Network masks

Working with binary numbers

Subnetting

Routing data through a network using longest match routing

INTRODUCE TO JUNOS

Basic Networking Review

Network Models

Network Addressing

LAN & WAN Technologies

JUNOS Operating System Fundamentals

The JUNOS OS

Traffic Processing

Platforms Running the JUNOS OS

User Interface Options

User Interface Options

The JUNOS CLI: CLI Basics, Operational Mode and Configuration Mode

Initial Configuration

Factory-Default Configuration

Initial Configuration

Interface Configuration

Secondary System Configuration

User Configuration and Authentication

System Logging and Tracing

Network Time Protocol

Archiving Configurations

SNMP

Operational Monitoring and Maintenance

Monitoring Platform and Interface Operation

Network Utilities

Maintaining the JUNOS OS

Password Recovery

JUNOS ROUTING ESSENTIALS

Routing Fundamentals

Routing Concepts:  Routing, Routing Table and Routing Instances

Static Routing and Dynamic Routing

Routing Policy and Firewall Filters

Routing Policy Overview and Case Study

Firewall Filters Overview and Case Study

Unicast Reverse-Path-Forwarding Checks

Class of Service

Traffic Classification

Traffic Queuing

Traffic Scheduling

Case Study: CoS

BASIC JUNOS SWITCHING

Layer 2 Switching

Ethernet Bridging Basics

Terminology and Design Considerations

Overview of Enterprise Switching Platforms

Implementing and Monitoring Layer 2 Switching Operations

Virtual Networks

Configuring and Monitoring VLANs, Native VLAN

Routed VLAN Interfaces

Spanning Tree

Spanning Tree Protocol

Configuring and Monitoring STP

Port Security

MAC Limiting

Implementing Port Security