Khai giảng lớp CCNAX miễn phí

Hôm nay, ngày 2/10 GreenNet khai giảng lớp chuyển đổi miễn phí từ CCNA sang CCNAX. greennet.vn-ccnax-1

Các bạn học viên tham gia khóa học CCNAX tại GreenNet

Các bạn học viên đăng kí rất nhiều, nhưng vì số lượng hạn chế của phòng học, nhằm đảm bảo chất lượng cao nhất của buổi học, nên chỉ nhận được các bạn đăng kí nhanh nhất. Thầy Nguyễn Ngọc Giang, chứng chỉ CCIE , giảm đốc GreenNet trực tiếp đứng lớp, các học viên đều cảm thấy rất hài lòng. Buổi học tiếp theo sẽ diễn ra vào thứ sáu tuần này ngày 4/10.

Vì số lượng học viên đăng kí vẫn còn rất nhiều, nên để đảm bảo có thể truyền tải được hết kiến thức cho các học viên, GreenNet dự định sẽ tổ chức thêm 1 khóa học chuyển đổi này nữa vào tháng sau cho tất cả các bạn chưa có điều kiện đăng kí kịp thời. Tất cả mọi thông tin liên hệ trực tiếp GreenNet.

Nguồn http://greennet.edu.vn/