Dropbox cho iOS và Android cập nhật tích hợp thêm Microsoft Office

Microsoft gần đây đã công bố về việc sẽ tích hợp Microsoft Office với Dropbox cho người sử dụng.

Khi xem một tập tin Microsoft Office (văn bản, bảng tính, hoặc trình bày) trong ứng dụng di động của Dropbox, bạn sẽ thấy một nút chỉnh sửa mới cho phép bạn mở tập tin của bạn trực tiếp trong ứng dụng Microsoft Office. Một khi đã hoàn thành xong các thao tác thì bạn có thể lưu lại vào Dropbox bình thường.

Với việc phát hành bản cập nhật mới, ứng dụng Dropbox cho iOS và Android đã bổ sung thêm vào yếu tố trên. Để bắt đầu, việc đầu tiên hãy chắc chắn ứng dụng Dropbox của bạn đã được update trên iPhone, iPad, hoặc thiết bị Android sau đó mở bất kỳ tài liệu Office nào trong Dropbox. Chạm vào biểu tượng Edit mới để bắt đầu chỉnh sửa bằng ứng dụng Office. Khi bạn đang thực hiện chỉnh sửa, Dropbox sẽ tự động lưu lại tất cả.

Theo Techrum